Smoke

0

samsung-galaxy-note-7-live-sg-57-980x420
ผู้เชี่ยวชาญชี้ Samsung อาจต้องเรียกคืน Galaxy Note 7 อีกครั้ง จากเหตุการณ์ลุกไหม้บนเครื่องบิน

เชื่อว่าทุกคนคงทราบข่าวกันดีครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในสหรัฐฯ เมื่ออุปกรณ์ Samsung Galaxy Note 7 เกิดลุกไหม้ขึ้นบนเครื่องบิน ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้นำมาซึ่งการสืบสวนของ CPSC คณะกรรมการดูแลความปลอ…