smartwatch

0

LG ส่ง Smart Watch ตัวใหม่อีกรุ่นยื่นขอ FCC
Huawei จดสิทธิบัตรการเล่นเกมบน smartwatch ที่ไม่ธรรมดา
Samsung อาจเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะ Gear S4 ในปีนี้