Smart box

0

รีวิว SmartBox Quadcore1 กล่องแอนดรอยด์ทีวีแบรนด์ไทย มาใหม่ในซีพียูที่แรงขึ้น

รีวิว SmartBox Quadcore1 กล่องแอนดรอยด์ทีวีแบรนด์ไทย มาใหม่ในซีพียูที่แรงขึ้น กล่อง Android คืออุปกรณ์สำหรับการต่อพ่วงจอภาพจอทีวีเพื่อการทำงานต่างๆ ที่เป็นคุณสมบัติของระบบ Android บนจอโทรทัศน์ของเราได้นั้น…