sky drive

ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป ญี่ปุ่นพัฒนารถบินได้สำเร็จแล้ว!

ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วสำหรับรถยนต์ที่บินได้ เมื่อบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นสามารถพัฒนารถยนต์ให้เหินฟ้าได้จริง แถมมีแผนวางจำหน่ายแล้วด้วย บริษัท Sky Drive Inc. ได้สาธิตรถยนต์บินได้ให้สื่อประเทศญี่ปุ่นได้ชมกั…