Samsung Galaxy SIII mini

0

Samsung with NYON free Samsung Galaxy SIII Mini
Samsung ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม Samsung GALAXY SIII mini x NYLON ชิงรางวัล Samsung Galaxy SIII Mini ฟรี!

Samsung ชวนเพื่…

รีวิว Samsung Galaxy S3 mini รีวิวเบาๆ กับสมาร์ทโฟน สบายๆ

สรุปจากการได้ทดสอบใช้งาน Galaxy S3 mini มุ่งเน้นทำตลาดในกลุ่มที่ต้องการเครื่องที่พกพาง่าย ไม่ใช้งานหนักมาก ราคากลางๆ แต่สามารถตอบสนองการใช้งานได้รอบด้านครับ