Samsung Galaxy Camera 2

0

Samsung Galaxy NX ภาพหลุดน่าทึ่งกล้อง DSLR ระบบ Android!!!
Samsung Galaxy Camera (EK-GN120) รุ่นใหม่มีข่าวแย้มมาแล้ว!!!