Ryzen Mobile APUs

0

ยุคใหม่ของโน๊ตบุ๊ตมาแล้ว! AMD จะทำให้เหล่าโน๊ตบุ๊คตัวบางเล่นเกมได้

ก็เปิดตัวมาแล้วครับ สำหรับหน่วยประมวลผลชุดใหม่ของ AMD นั้นคือ AMD Ryzen Mobile APUs ซึ่งเป็นตัวประมวลผลที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนอุปกรณ์พกพาได้ เช่น Notebook, แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ไฮปริดแบบ 2 in 1 ซึ่งถือว…