Ryzen 4000 Series

พรีวิวลองใช้ LENOVO Ideapad Slim 7 สูตรสำเร็จของ AMD Ryzen Series 4800U แรงระดับเกมมิ่ง ในเครื่องบางเบา ในราคาที่เบาได้ยิ่งกว่า

Lenovo Ideapad Slim 7 เป็นหนึ่งในผลงานที่ยืนยันว่าการมาของ AMD Ryzen 4000 Series จะเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกแบบเดิมๆ ในการตัดสินรูปลักษณ์และราคาของอุปกรณ์ Notebook ไปอีกครั้งหนึ่งครับ Ideapad Slim 7 เป็นโน๊…