Russian

0

[ข่าว] ไปดูปริมาณการใช้ Emoji จากภาษาต่างๆว่าสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ต้องยอมรับเลยครับว่าปริมาณของ Emoji ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายหากเทียบกับสมัยก่อนที่มีให้เราเลือกใช้เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น ซึ่งเราทุกคนต่างรู้ดีอยู่แล้วว่าข้อดีของ Emoji คือการแสดงส…