RSS Feeds

0

ทางเลือกสำหรับอ่าน RSS Feeds หลัง Google Reader ปิดบริการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม เป็นวันที่ทาง Google ประกาศว่าเป็นวันที่ทาง Google จะยุติการสนับสนุนบริการ Google Reader อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปิดการบริการที่ไม่ก่อให้เกิดกำไรหรือแผน “Spring cleaning…