psvita

0

Sony เตรียมปิด PlayStation Store บน PlayStation 3 และ PSvita แล้ว

Sony Interactiv…

เลิกผลิตแล้วขายดี PSvita ขึ้นอันดับ 1 ยอดขายมือสองใน eBay ญี่ปุ่น

เลิกผลิตแล้วขายดี PSvita ขึ้นอันดับ 1 ยอดขายมือสองใน eBay ญี่ปุ่น

ไม่สนใจแล้ว Sony ยืนยัน ไม่ทำเครื่องเกมพกพาต่อจาก PSvita อีกแล้ว

แม้ว่าความสำเร็…

เราจะคิดถึงคุณ Sony ประกาศหยุดผลิต PSvita ในญี่ปุ่นแล้ว

ก่อนหน้านี้ Son…

ลาก่อน Sony ประกาศหยุดผลิต PSvita (ในญี่ปุ่น) ในอีกไม่กี่เดือนนี้

ก่อนหน้านี้มีข่…

เครื่องเกม Nintendo Switch ขายแซง PSvita ได้แล้วในญี่ปุ่น

เป็นการกลับมาอย…

ลาก่อน Sony ประกาศหยุดผลิต PSvita ในปี 2019 (ในญี่ปุ่น) และไม่มีแผนสร้างรุ่นต่อไป

เรียกว่าเป็นคอน…

Sony หยุดผลิตแผ่นเกม PSvita ในอเมริกา และยุโรปแล้ว

แม้ว่า PS4 จะปร…