Product line

0

Sony เดินหน้าเตรียมเปิดโรงงานใหม่ผลิตสมาร์ทโฟนในประเทศไทย

จากรายงานล่าสุดที่ออกมาวันนี้พบว่า Sony กำลังเตรียมเปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟนในประเทศไทยแล้วครับ โดยโรงงานนี้จะรับผิดชอบเป็นฐานการผลิตตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว นอกจากนี้มันยังครอบคลุมไป…