Pixlr Express

0

รีวิวแอพ PIXLR EXPRESS สารพัดอุปกรณ์แต่งภาพ มากมายแต่ไม่ยุ่งยาก

PIXLR EXPRESS เป็นแอพพลิเคชั่นแต่งภาพที่รวมความสามารถด้านการแก้ไข ดัดแปลง และตกแต่งเข้ามาอยู่ภายในแอพพลิเคชั่นเดียวกันครับ ลักษณะพิเศษเฉพาะของแอพ PIXLR EXPRESS คือการออกแบบหน้าตาการใช้งานที่คงความเรียบง่ายเอามากๆ ทุกอย่างแยกเป็นหมวดหมู่