PEA Mobile

0

pea_mobile
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับจ่ายค่าไฟผ่านบัตรเครดิตด้วยแอพ PEA Mobile แล้ว

หลังจากที่ปล่อยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาครอกันมานานกับการจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต ในที่สุดวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตอบรับเสียงเรียกร้องของผู้ใช้ไฟ อัพเดตแอพพลิเคชั่น PEA Mobile ให้สามารถตัดค่าไฟฟ้าผ่านบ…