Orochi 2

76
Razer Orochi V2 DSC08211 | Orochi 2 | รีวิว Razer Orochi 2 เมาส์ตัวเล็กคุณภาพสูง เบา 60 กรัม ใช้นาน 900 ชั่วโมงต่อถ่านก้อนเดียว
รีวิว Razer Orochi 2 เมาส์ตัวเล็กคุณภาพสูง เบา 60 กรัม ใช้นาน 900 ชั่วโมงต่อถ่านก้อนเดียว

Razer Orochi 2 ชื่อนี้คล้ายชื่องูอสูร Yamata no Orochi (ยามาตะ โนะ โอโรจิ) นามในเทพปกรณัมโบราณจากตำนานญี่ปุ่น เล่าถึงเมื่อครั้งกำเนิดประเทศญี่ปุ่นด้วยเทพบิดรมารดา ได้ทำให้เกิดอสูรนี้ขึ้นมาในยุคเดียวกันด้วย…