OPPO Mix

0

R11-image
หลุดภาพมือถือจอไร้ขอบจาก OPPO ที่คาดว่าจะเป็นรุ่น R11s พร้อมสเป็กเรือธง

หลุดภาพมือถือจาก OPPO ที่ดูเหมือนจะเป็นสมาร์ทโฟนไร้ขอบจาก OPPO และจากข้อมูลใน Weibo ระบุว่าน่าจะมาในชื่อรุ่น R11s ซึ่งขัดแย้งกับชื่อที่มีการคาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้ที่ว่าสมาร์ทโฟนไร้ขอบจาก OPPO ที่จะมาเป็น…