Nubia

0

เปิดตัว nubia Watch นาฬิกาอัจฉริยะจอโค้งไปตามข้อมือ!
ชมคลิปหลุด สมาร์ทโฟนสองหน้าจอจากค่าย Nubia
nubia-service-center
Nubia ประกาศศูนย์บริการในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ