Now

0

Google Now iOS
โฆษณา Google Now สำหรับ iOS หลุด ก่อนจะโดนถอดออกในเวลาอันรวดเร็ว หรือชาว iOS กำลังจะได้เฮกับ Now แล้ว!!!

Google Now แอพพลิเคชั่นเดียวในตลาด Android ที่พุ่งเป้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ “เข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาที่ต้องการ” ได้มาเยือน iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว…อย่างน้อยๆ ก็ถ้าหากว่าวิดีโอโฆษณาที่หลุดอ…