Netflix Game

netflix-game
Netflix เปิดสตูอิโอเกมเป็นของตัวเองในประเทศฟินแลนด์

Netflix ประกาศอ…