Moving Forward

0

!!!Ais ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2013 พร้อมการเดิมหน้า จับมือ BTS เพื่อเปิดการใช้ NFC ชำระค่าบริการรถไฟฟ้า

AIS จัดงาน 2013 Moving Forward เพื่อยกระดับโครงสร้างรูปแบบด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงของเทคโลโลยี 3 G เต็มตัวที่จะมาถึง   โดยเอไอเอสได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางธ…