Microsoft CEO search

0

Microsoft จะยังไม่ได้ CEO คนใหม่จนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ และเต็งหนึ่งอย่าง CEO ของ Ford ประกาศไม่ย้ายไป Microsoft

ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับวงการไอทีให้ความสนใจครับกับการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีอย่าง Microsoft ซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งมา Microsoft ยังมี CEO แค่ …