Logitech Folio Case

0

โลจิเทคแจกโชค! ซื้อสินค้าวันนี้ ลุ้นชิง iPad Mini พร้อม Logitech Folio Case หนึ่งยอดซื้อสินค้าที่ร่วมรายการยังได้สมทบทุนเพื่อการกุศล!!!

ข่าวดีรับลมร้อน  “โลจิเทค” วันนี้จัดโปรโมชั่นเพื่อมอบโชคให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากลุ่มไร้สาย กลุ่มเกม และกลุ่ม mobility จากทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมในรายการ …