LiveSight

0

Nokia Lumia ทุกการเดินทางวางใจได้เมื่อมี HERE Service

จุดเด่นสำคัญเมื่อพูดถึงมือถือตระกูล Nokia Lumia นอกจากความสามารถของระบบ WP8 และเรื่องกล้องที่พัฒนาจนเหนือกว่ากล้องโทรศัพท์มือถือทั่วไปทั้งคุณภาพของรูปถ่าย การถ่ายภาพในที่แสงน้อย และระบบกันสั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้ว รว…