irewall: Zero Hour

0

มาแล้วเกม Firewall: Zero Hour เกมที่รองรับ PlayStation VR ที่วางขายพร้อมจอยปืนในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากจะขาย PS4 อย่างถล่มทลายแล้ว เกมบนแว่นไฮเทคอย่าง PlayStation VR ทาง Sony ก็ยังคงทยอยสร้างเกมใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด Sony ได้ประกาศส่งเกม Firewall: Zero Hour เกมยิงที่ต้องใช้ PS VR ในการเล่น วาง…