imi x mini

0

imi รีแบรนด์ใหม่ พร้อมปล่อยสมาร์ทโฟนราคาถูกสองตัว และฟีเจอร์โฟนที่คิดมาเยอะ!

imi ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับ เขาเป็นแบรนด์ที่มีการทำตลาดในบ้านเรามาก็หลายปี แต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาทิศทางของ imi อาจจะยังไม่ชัดเจน และด้วยต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของแนวทาง ตั้งแต่…