iDictionary

0

รีวิวแอพ iDictionary [WP] ดินชันนารีโดยคนไทย เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

แอพพลิเคชั่น iDictionary เป็นแอพพลิเคชั่นฝีมือคนไทยที่น่าสนับสนุนอีกอันครับ  ประสิทธิภาพของแอพแปลภาษาส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ ความสามารถในการแปล ซึ่ง iDictionary นั้นจากประสบการณ์การใช้งานของผม ที่ต้องแปลศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าสอบผ่านในเรื่องนี้ครับ …