iDictionary

0

รีวิวแอพ iDictionary [WP] ดินชันนารีโดยคนไทย เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

แน่นอนครับแอพ iDictionary ฟรีเด่นก็คือความสามารถในการแปลคำศัพท์ ซึ่งจากประสบการณ์การใช้งานของผมแล้ว ความสามารถในการแปลคำศัพท์สูงมากครับ และ ….