huawei watch gt 2e

เปิดตัว Huawei Watch GT 2e รุ่นใหม่ ทรงสปอร์ต เน้นออกกำลังกาย

นอกจากสมาร์ตโฟน Huawei P40 ได้แก่ Huawei P40, Huawei P40 Pro และ …

คาด Huawei เตรียมเปิดตัว Huawei Watch GT 2e รุ่นใหม่พร้อม Huawei P40

Huawei ยืนยันงานเปิดตัวสมาร์ตโฟนรุ่นใหม่อย่าง Huawei P40 ซึ่งคาดว่าจะประกอบด้วย Huawei P40, Huawei P40 Pro …