Huawei P40 Pro

0

Huawei เปิดตัว Huawei P40, Huawei P40 Pro และ Huawei P40 Pro+
เผยข้อมูลและภาพ Huawei P40 และ P40 Pro 5G ชุดใหญ่แบบจุใจ!
ข่าวลือ Huawei P40 อาจจะมีราคาถูกกว่า Huawei P30