HTC ONE Launch Date

0

htc-invitation-card-m7-AppDisQus
บัตรเชิญส่งตรงจาก HTC เตรียมพร้อมสื่อทั่วโลกรับชมการเปิดตัว HTC M7 หรือ HTC ONE ชวนเหล่า APPDISQUSTER เตรียมรับชมรายงานสด!

      ในที่สุด HTC ก็ได้ฤกษ์งามยามดีเตรียมเปิดตัว HTC M7 หรือ HTC ONE ที่เป็นข่าวกันมาให้ฮือฮาเล่นอยู่นานสองนาน และรอบนี้เรามั่นใจว่าจะไม่มีการพริ้วไปเป็นวันอื่นอีกแล้ว เพราะบัตรเชิญได้ถูกส่…