HTC mini

0

!!!อุปกรณ์เสริม HTC Butterfly สุดเจ๋ง “HTC mini” พี่ไม่ต้อง น้องทำเอง ^^

ข่าวจากประเทศจีน ออกมาเผยอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่อง HTC Butterfly (droid dna) ที่สามารถเชื่อมต่อ ควบคุมเครื่อง เป็นรีโมตคอนโทรลทางไกล ชื่อว่า “HTC mini”   ก็เป็นแนวคิดที่อาจจะต้องลองใช้งานจ…