How Old

0

[ข่าว] อ่านกันสักนิดก่อนใช้ How-old.net เว็บเดาอายุจากรูปถ่ายของ Microsoft

ก่อนหน้านี้ทางเ…

[ข่าว] Microsoft ปล่อยเว็บใหม่ “เดาว่าคุณอายุเท่าไร” จากรูปถ่าย

สำหรับใครที่อยา…