gt-i9300

0

Samsung Jellybean | gt-i9300 | <!--:TH-- data-lazy-src=
Deutsche Telekom ยืนยันข่าวแล้วว่า เครื่อง Galaxy S3 อด Android 4.2.2 แต่จะไปเป็น Android 4.3 เลยแน่นอน

ยืนยันจาก Deutsche Telekom เครื่อง Samsung Galaxy S3 นั้นจะไม่มีการออกตัวอัพเดท Android Jelly Bean 4.2.2 แต่จะไปเป็น Android 4.3 เลย เมื่อไม่นานมานี่ เคยมีข่าวลือระบุว่า Samsung Galaxy Note2 และ Samsung Ga…