GMS

0

คนจีนยังอยากใช้ Xiaomi เริ่มบล็อกไม่ให้ติดตั้ง Google ด้วยตัวเองในประเทศจีน

สมาร์ตโฟนของ Xiaomi ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่ครอบด้วย MIUI ซึ่งออกแบบโดย Xiaomi เอง แต่เนื่องจากยังเป็น Android ซึ่งในประเทศจีนนั้นสมาร์ตโฟน Android ทุกเครื่องจะไม่มีบริการของ Google มาให้ แต่ดูเหมือนว…

Huawei บรรลุข้อตกลงกับ TomTom นำมาใส่แทนแผนที่ Google Maps

การแก้ปัญหาของ Huawei ยังคงเดินหน้าต่อไปครับ ตราบใดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงเล่นงานบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนเช่นนี้อยู่ Huawei ก็ต้องมองหาทางเลือกอื่นในการทำธุรกิจโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทของประเทศสหรัฐ …