GMS

0

คนจีนยังอยากใช้ Xiaomi เริ่มบล็อกไม่ให้ติดตั้ง Google ด้วยตัวเองในประเทศจีน

สมาร์ตโฟนของ Xiaomi ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่ครอบด้วย MIUI ซึ่งออกแบบโดย Xiaomi เอง แต่เนื่องจากยังเป็น …

Huawei บรรลุข้อตกลงกับ TomTom นำมาใส่แทนแผนที่ Google Maps

การแก้ปัญหาของ Huawei ยังคงเดินหน้าต่อไปครับ ตราบใดที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงเล่นงานบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนเช่นนี้อยู่ Huawei ก็ต้องมองหาทางเลือกอื่นในการทำธุรกิจโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจากบริษัทของประเทศสหรัฐ

ตั้งแต่มีข้อกำหนดให้อุปกรณ์บางรุ่นของพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการ Google Mobile Service …