galaxy z fold 3

96
พรีวิว หลังลองใช้ Samsung Galaxy Z Fold3 5G สมาร์ทโฟนแปลงกายแท็บเล็ต มีดีมีเสียตรงไหน?

สมาร์ทโฟนข้ามยุค Samsung Galaxy Z Fold3 5G ผมนับมันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่อีกยุคไม่ใช่สมาร์ทโฟนในรูปแบบที่เราใช้ๆ กันอยู่แล้วนะครับ สมาร์ทโฟนจอกางได้หรือจะเรียกว่าแท็บเล็ตจอพับได้ ซึ่งเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันคืออ…

นี่คือเหตุผลที่ Samsung Galaxy Z Flip 3 ไม่ใช้กล้องใต้หน้าจอ

Samsung Galaxy Z Fold 3 เป็นสมาร์ตโฟนรุ่นแรกของ Samsung ที่ใช้เทคโนโลยี UDC (Under-Display Camera) หรือกล้องใต้หน้าจอ แต่ Galaxy Z Flip 3 สมาร์ตโฟนพับหน้าจอได้ที่เปิดตัวในงานเดียวกันกลับไม่ได้ใช้เทคโนโลยี …