Galaxy S3 mini

0

Samsung Galaxy La Fleur edition ที่ฝาหลังเป็นลายดอกไม้ มาแน่ๆปีหน้า

ข่าวเดิมที่ว่า …

รีวิว Samsung Galaxy S3 mini รีวิวเบาๆ กับสมาร์ทโฟน สบายๆ

สรุปจากการได้ทดสอบใช้งาน Galaxy S3 mini มุ่งเน้นทำตลาดในกลุ่มที่ต้องการเครื่องที่พกพาง่าย ไม่ใช้งานหนักมาก ราคากลางๆ แต่สามารถตอบสนองการใช้งานได้รอบด้านครับ