Galaxy S IV

0

Samsung_Galaxy_S_IV_FLoating_Gesture_Technology - AppDisQus
ลือว่อน Samsung Galaxy S IV จะมาพร้อมจอสัมผัสแบบไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ?!

ก่อนหน้านี้มีกา…

!!!หน้าตา Samsung Galaxy S IV เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ไม่อยากจำ แต่ ประมาณนี้ – –

ก็เป็นอีกหน้าตา…