Galaxy Grand Duos

0

!!! Appdisqus Showcase เทียบเครื่อง : I-Mobile IQ6 – Samsung Galaxy Grand Duos จับขึ้นโชว์สองรุ่นใหญ่ไซส์เฮฟวี่เวท

Appdisqus Showcase  คำแนะนำจากร้านโชว์ห่วย ขายกล้วย ขายบะหมี่ และขายโทรศัพท์ ^^ วันนี้มีสินค้ามาเสนอ สองเครื่อง สองรุ่น สองแบรนด์ใหญ่ จะซื้อมั้ยจะได้แนะนำกัน Galaxy Grand Duos และ IQ6 เมื่อหนึ่งรุ่นกลายพัน…