Galaxy A8s

0

samsung s10 screen | Galaxy A8s | ชมภาพหลุดหน้าจอ Infinity-O แบบมีรู ที่อาจเป็นของรุ่น Samsung Galaxy A8s
ชมภาพหลุดหน้าจอ Infinity-O แบบมีรู ที่อาจเป็นของรุ่น Samsung Galaxy A8s

เรียกว่าเป็นควา…

Galaxy A8s | Galaxy A8s | ชมภาพ renders ของ Samsung Galaxy A8s โชว์หน้าจอมีรู รุ่นแรก
ชมภาพ renders ของ Samsung Galaxy A8s โชว์หน้าจอมีรู รุ่นแรก

ก่อนหน้านี้มี ภ…

infinity-u-v-o-samsung
หลุดหน้าจอ Samsung Galaxy A8s ที่มาพร้อมกับหน้าจอรอยบาก Infinity-U ตัวแรกของค่าย

Samsung พยายามท…

gsmarena 000 | Galaxy A8s | ซัมซุงปล่อยภาพตัวอย่าง Galaxy A8s ที่โชว์รูกล้องในหน้าจอ ที่ไม่ใช่รอยบาก
ซัมซุงปล่อยภาพตัวอย่าง Galaxy A8s ที่โชว์รูกล้องในหน้าจอ ที่ไม่ใช่รอยบาก

ยังคงคิดรูปแบบท…