Freebooting

0

| Freebooting | Facebook คือผู้ขโมยยอดวิวหลายพันล้านไปจากเหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงาน ??
Facebook คือผู้ขโมยยอดวิวหลายพันล้านไปจากเหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงาน ??

เชื่อว่าหลายๆคน…