FINN Mobile

0

ลาก่อน LINE Mobile เปลี่ยนชื่อใหม่ FINN Mobile บริการโดย dtac ในรูปแบบทุกอย่างที่เหมือนเดิม

ตั้งแต่พรุ่งนี้ วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เราจะได้ยิน FINN MOBILE  หรือชื่อใหม่ของ …