Final Fantasy 8

0

เกม Final Fantasy 7 และ 8 รีมาสเตอร์ จะวางขายแบบตลับ(โซนAsia)พฤศจิกายน นี้

ก่อนหน้านี้มีกา…

[รีวิวเกม] FINAL FANTASY VIII Remastered การกลับมาอีกครั้งของเกม RPG ในตำนาน

เรียกว่าเป็นอีก…

เกม Final Fantasy 8 รีมาสเตอร์ จะวางขาย 3 กันยายน นี้

ก่อนหน้านี้มีกา…

ยืนยันมาจริงๆเปิดจองเกม Final Fantasy 8 รีมาสเตอร์ แบบแผ่นและตลับเกมแล้ว !!

หลังจากมีการประ…

เกม Final Fantasy 8 รีมาสเตอร์ อาจจะมีการวางขายแบบแผ่นด้วย

ก่อนหน้านี้มีกา…

แฟนไฟนอล เฮ เปิดตัว Final Fantasy 8 รีมาสเตอร์บน PS4 , Xbox, Switch PC พร้อมข้อมูลเพิ่มเติม

ในงาน E3 ของค่า…