EYEWEAR

0

แว่นตากันแดดอัจฉริยะจาก HUAWEI x Gentle Monster วางขายไทยแล้ว แว่นอัจฉริยะพร้อมลำโพง แจ้งเตือนและควบคุมสมาร์ทโฟนจากขาแว่น

เปิดให้จองและพร้อมจำหน่ายแล้วสำหรับ HUAWEI x Gentle Monster แว่นตากันแดดอัจฉริยะดีไซน์เท่ เปิดให้จองเป็นเจ้าของก่อนในวันที่ 23 – 28 …