domino

dominos 1618255506 | domino | ล้ำ! Domino's จะเริ่มใช้รถยนต์ไร้คนขับสำหรับส่งพิซซ่าแล้ว
ล้ำ! Domino’s จะเริ่มใช้รถยนต์ไร้คนขับสำหรับส่งพิซซ่าแล้ว

กระแสรถยนต์ไร้คนขับยังมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ และจะกลายเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างแน่นอน จนตอนนี้ Domino’s ก็ได้นำรถยนต์ไร้คนขับออกมาใช้งานจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร้าน Domino’s Pizza ใน …