DEATHADDER V2 PRO

82
รีวิว RAZER DEATHADDER V2 PRO เมาส์สรีระศาสตร์ยอดเยี่ยม ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Razer HyperSpeed เซฟเซ็ตติ้งลงหน่วยความจำตัวเองได้

RAZER DEATHADDER V2 PRO รุ่นใหม่ล่าสุดจากตระกูล DeathAdder เมาส์ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ หลังเปิดตัวครั้งแรกเมื่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 และได้มีการจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 10 ล้านชิ้นทั่วโลกครับ ถือว่าเป็นรุ่น…