CX-803 II

0

!!!CX-803 Stick II เปลี่ยนทีวีเป็นแอนดรอยด์จอยักษ์ ระบบ Jelly Bean 4.1

จริงๆแล้วในบ้านเรา ถ้าใครเคยเดินร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ่อยๆ ก็คงอาจจะได้เห็นทีวีบางรุ่น รันระบบปฏิบัตืการแอนดรอยด์เป็นระบบหลักในการใช้งาน ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายครับ หมื่นกว่าบาทกับหน้าจอขนาด 30นิ้วก…