Customer First Day

0

ดีแทครวมพลังพนักงาน ตอกย้ำภารกิจ อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต ในวัน Customer First Day 2558‏

ดีแทครวมพลังพนักงาน  ตอกย้ำภารกิจ อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต ในวัน Customer First Day 2558  ช่วยอัพโหลด ภาพและคลิปวีดีโอ