Customer First Day

0

ดีแทครวมพลังพนักงาน ตอกย้ำภารกิจ อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต ในวัน Customer First Day 2558‏

ดีแทครวมพลังพนักงาน  ตอกย้ำภารกิจ อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนชีวิต ในวัน Customer First Day 2558  ช่วยอัพโหลด ภาพและคลิปวีดีโอ“ชวนเที่ยว ชวนซื้อ” เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียให้โลกรู้ พร้อมสานต่อปณิธานวิถีพอเพียง ร่วมโค…