Cost

0

นักวิเคราะห์ชี้ Samsung Galaxy Note 7 อาจลุกไหม้เงินในบัญชีของบริษัทไปประมาณ 1 หมื่น 7 พันล้านเหรียญ

เชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านคงทราบกันดีแล้วใช่ไหมครับว่าบริษัท Samsung ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเลิกผลิต Galaxy Note 7 อย่างถาวร พร้อมทั้งได้ระบุออกมาด้วยว่าให้เหล่าผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์เริ่มเรีย…