Corning Glass

0

!!!กระจกลิง Corning Glass ขอพัฒนาไปอีกขั้น ด้วยการผลิตกระจกกันแสงสะท้อนและ ยาต้านทำลายเชื้อโรคบนผิวกระจก

กระจกบนจอแสดงผลที่ดีไม่เพียงแต่ต้องคงทน แต่ต้องปลอดภัยและใช้งานได้ในทุกสภาพแสง Corning Glass กำลังพัฒนาไปสู่กระจกที่ป้องกันแสงสะท้อนได้สมบูรณ์แบบ และเคลือบสารต่อต้านเชื่อโรคจุลินทรีย์ในเวลาใช้งานอีกด้วย   ถ้าคุ…