Burger King

0

โดนแบน! Burger King เล่นแรง ยิงโฆษณาแฝงอุบายโชว์ความโง่ของอุปกรณ์ Google งานนี้ Google ไม่ฮาด้วย

เรื่องนี้มันเริ่มต้นที่ Google Now ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักแล้วว่า มันคือระบบผู้ช่วยส่วนตัวของชาว Android และอุปกรณ์จาก Google ที่จะคอยรับฟังเสียงคำสั่งจากคำพูดได้ตลอดเวลา แต่ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำพ…