Bridgefy

แนะนำ Bridgefy แอพแชตไม่ง้อเน็ตหรือสัญญาณมือถือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันที่ 19 กันยายน

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราถือว่าใกล้เคียงกับการมีหลายต่อหลายเหตุการที่ล่อแหลมและสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสที่อินเตอร์เน็ตจะอยู่ๆ ดับไปเอาได้ง่ายๆ ตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่อาจทำให้หลายๆ คนต้อง…